Nové nástroje a postupy

Partnerská zóna

Webový portál pre predajcu ponúka:

  • prehľad realizovaných predajov
  • prehľad dokladov
  • technické informácie o produkte
  • produktovú a školiacu dokumentáciu
  • certifikáciu a školenia
  • objednávka marketingových a POS materiálov a veľa ďalšieho

Limity rozsahu predávaných licencií

Vzhľadom k strategickému zámeru spoločnosti ESET – trvalo pracovať na zlepšovaní služieb poskytovaných koncovým užívateľom antivírového systému ESET NOD32 – sme sa rozhodli pristúpiť k diferenciácií povolených rozsahov predaja podľa stupňa zaškolenia jednotlivých predajcov. Jednoznačným cieľom tohto obmedzenia je zaistiť zodpovedajúcu úroveň technickej podpory úmernej k veľkosti predávanej licencie.

NFR licencie

NFR (Not For Resale, nepredajné licencie) licencie sú poskytované zdarma pre všetkých predajcov ESET produktov a zaručujú znalosť posledných technológii v ponuke predajcu. Ponúkame ich zdarma od kategórie Silver na dobu 1 roku do objemu realizovaného obratu v nákupných cenách bez DPH za uplynulý kalendárny polrok.

Technická certifikácia

Partneri môžu absolvovať školenie u výrobcu a urobiť certifikačnú skúšku z technických znalostí produktov ESET. Tento certifikát je vystavovaný na meno a je jednou z podmienok pre dosiahnutie vyšších kategórií partnerského programu ESET.

Cenové ponuky online

Partneri majú možnosť generovať cenové ponuky v partnerskej zóne a posielať ich v prehľadnej podobe s vlastnými kontaktmi koncovým zákazníkom. Následne môžu označiť už realizované predaje a v kombinácií s výpisom dokladov tak získať dokonalý prehľad nad svojimi zákazkami.