Kategórie partnerstva

Kategórie podľa obratu a miery zaškolenia technickej podpory:

  • Registered partner
  • Bronze partner
  • Silver partner
  • Gold partner
  • Platinum partner

Obraty ESET Partnerov sú vyhodnocované raz za kalendárny rok vždy v januári. Ak by ste podmienky na preradenie do vyššej kategórie partnerstva splnili už v polovici roka, po individuálnom posúdení by ste jej výhody mohli využívať skôr. Naopak, ak minimálny obrat požadovanej kategórie nesplníte, bude vám aktuálny level partnerstva ponechaný až do konca daného roka. Kategórie všetkých partnerov sú po prihlásení dostupné v partnerskej zóne na internete http://partner.eset.sk

Registered Partner logo

Registrovaný partner je v rámci SOHO Segmentu oprávnený distribuovať licencie Softvéru najviac na 20 počítačov alebo poštových schránok.

Bronze Partner logo

Bronzový partner získa po podpise partnerskej zmluvy štartovací balíček obsahujúci marketingové materiály, prístup do partnerskej zóny, krabicové balenia ESET NOD32 Antivirus a ESET Smart Security (bez licencie) a možnosť získania NFR licencie (zdarma na 3 mesiace) ním vybraných produktov. Vzhľadom k získavaniu skúseností s predajom ESET produktov je bronzový partner v rámci SOHO segmentu limitovaný maximálnou veľkosťou predávaných licencií (49). Bronzový partner môže využívať ESET Marketing Program na podporu predaja.

Bronze Partner logo

Strieborný partner dlhodobo ponúka produkty spoločnosti ESET a je zverejnený v zozname partnerov na www.eset.sk/partneri. Na získanie úrovne Silver je potrebné splniť stanovené obratové kritérium a tiež účasť na technickom školení vyhlasovanom v pravidelných termínoch. ESET Silver Partner je v rámci SMB Segmentu oprávnený distribuovať licencie ESET najviac na 99 počítačov alebo poštových schránok a môže taktiež čerpať výhody ponúkané ESET Marketing Programom.

Bronze Partner logo

Zlatý partner je dlhodobo motivovaný na predaj ESET produktov nielen vyššou províziou, bonusovým ESET Marketing Programom, ale tiež diferenciáciou v zozname zverejnených partnerov na www.eset.com/sk/partneri. Podmienkou je nielen realizácia obratu za minulé obdobie v stanovenej výške, ale aktuálne platná všeobecná certifikácia jedného zamestnanca, dlhodobá spolupráca a nekonfliktnosť aktivít so záujmom výrobcu (doménové mená, dodržiavanie cenovej politiky, otvorená spolupráca).

Bronze Partner logo

Platinový partner získava najvyššiu podporu predaja a marketingu a stáva sa spoluzodpovedným za budovanie trhu, predovšetkým v segmente firemnej klientely. ESET Platinum Partner sa aktívne podieľa na budovaní značky ESET v spolupráci so zodpovednými marketingovými pracovníkmi a s využitím ESET Marketing Programu. Dosiahnutie tejto partnerskej kategórie je okrem iného postavené aj na dlhodobej spolupráci a dôvere, nekonfliktnosti aktivít so záujmom spoločnosti ESET (dodržiavanie cenovej politiky, nepoužívanie doménových mien).